Ouders / Verzorgers

Wij zien u dan ook als belangrijke partner binnen ons onderwijs.

U speelt als ouder(s)/verzorger(s) in het onderwijs op ‘t Vossenhol een belangrijke rol. U kent uw kind(eren) immers als geen ander, u maakt deel uit van de omgeving van uw kind en u weet wat uw kind nodig heeft om zich daarin te ontplooien. Wij zien u dan ook als belangrijke partner binnen ons onderwijs.

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie hebben een positief effect op leren. We hechten dan ook veel waarde aan een goed contact met u en gaan graag met u in gesprek over uw kind(eren).

We streven er naar om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van uw kind(eren) en de ontwikkeling van onze school.

Samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) vindt vooral plaats door:

 • een intensieve en inhoudelijke samenwerking met de MedezeggenschapsRaad (MR) en de OuderVereniging (OV)
 • de deelname van ouder(s)/verzorger(s) aan verschillende werkgroepen, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, etc.
 • de hulp die ouder(s)/verzorger(s) bieden bij de organisatie van school- en groepsactiviteiten, zoals het groepslezen, het luizenkammen, de culturele middag, excursies, het schoolreisje, het kamp van groep 8, etc.
 • met u in gesprek te blijven over de behoefte(n) van uw kind(eren) en wederzijdse verwachtingen uit te spreken.

We informeren ouder(s)/verzorger(s) door:

 • informatieavond(en) te organiseren m.b.t. een thema of schoolgerelateerde onderwerpen
 • het Vossennieuws via DigiDuif toe te sturen, waarin de directie u mede namens het team op de hoogte brengt van de laatste ontwikkelingen op onze school
 • onze website
 • DigiDuif (www.digiduif.nl), waar ouders via een inlogcode foto’s van school- en groepsactiviteiten, een up-to-date schoolkalender, de schoolgids, het jaarboekje en andere belangrijke documenten kunnen vinden
 • drie keer per jaar een rapport op te stellen, waarmee we ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren)
 • drie keer per jaar een tien-minutengesprek te plannen. Daarin wordt met de ouder(s)/verzorger(s) en hun kind(eren) het rapport en de ontwikkeling van hun kind(eren) besproken
 • korte lijntjes te houden met ouder(s)/verzorger(s), door bij bijzonderheden even contact op te nemen
 • inloopavonden te organiseren, waarbij leerlingen kunnen laten zien waar zij zoal mee bezig zijn. Tevens laten zij deze avond hun kunstwerken zien, die zij tijdens de culturele middag gemaakt hebben.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool 't Vossenhol
Webdesign door F-Graphics