School-
organisatie

Schoolorganisatie

De leerlingen zijn verdeeld over drie units, met basisgroepen waarin leerlingen uit verschillende leerjaren gemengd door elkaar zitten.

Unit 1 heeft drie basisgroepen (1a, 1b en 1c) van leerjaar (0), 1, 2 en 3 

Unit 2 heeft twee basisgroepen (2a en 2b) van leerjaar 4 en 5.

Unit 3 heeft drie basisgroepen (3a, 3b en 3c) van leerjaar 6, 7 en 8.

Daarnaast maken we gebruik van verdelingen in instructiegroepen, zodat onze leerlingen instructie en onderwijs op maat krijgen en hanteren we groepen van wisselende samenstellingen om het samenwerkend leren te bevorderen.

Het team van basisschool ’t Vossenhol bestaat uit unit-, basis- en instructiegroepsleerkrachten, een onderwijsassistent, een AfstemmingsCoördinator (AC’er), een directeur, een conciërge en medewerkers van Domino (BSO en Peutergroep).

Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar studenten van o.a. HAN Pabo en ALPO (toekomstige leerkrachten), ALO (toekomstige gymdocenten), ROC (toekomstige onderwijsassistenten) en kortdurende stages vanuit het voortgezet onderwijs op onze school aanwezig.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN