School-
organisatie

Schoolorganisatie

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden in homogene jaargroepen ingedeeld. Soms heeft een leerling echter iets nodig dat niet binnen de jaargroep aangeboden wordt, bijvoorbeeld instructie op een ander niveau. Om tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoefte(n) van onze leerlingen, maken we daarnaast ook gebruik van instructiegroepen. We kijken bij de indeling van de leerlingen in jaar- en instructiegroepen naar:

  • onderwijsbehoefte van onze leerlingen,
  • sociaal-emotionele argumenten en leeftijd,
  • aantallen leerlingen,
  • verdeling van ondersteuningsniveaus,
  • verhouding jongens-meisjes.

De kleuters van groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de groep. We hebben hiervoor gekozen, omdat zowel de jongste als de oudere leerlingen op deze manier van elkaar kunnen leren. Nieuwe kleuters, die veelal gedurende het schooljaar instromen, worden steeds verdeeld over beide groepen 1/2, waarbij we rekening houden met de hierboven genoemde factoren.

Aan de school is een AfstemmingsCoördinator (AC’er) verbonden. De AC’er ondersteunt de leerkracht in het begeleiden van leerlingen met specifieke behoeften en heeft de totale organisatie van de leerlingenzorg in handen.

 

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN