Stromenland
Platform 4

Stromenland Platform 4

Alle basisscholen van de gemeenten Groesbeek, Heumen, Ubbergen en Millingen aan de Rijn (GHUM) werken samen aan de doelstellingen van de Wet Passend Onderwijs (WPO). Samen vormen de scholen van deze gemeenten Platform 4 van het samenwerkingsverband Stromenland, dat in totaal zes platforms omvat. Voor meer informatie over geheel Stromenland kunt u terecht op de website www.svpo2507.nl

Het gehele proces binnen Passend Onderwijs leidt tot een verbetering in de zorgstructuur van het primair onderwijs. Een continuüm aan zorg moet worden verwezenlijkt en is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wet op het primair onderwijs. Dat vraagt veel van allen die bij dit proces zijn betrokken. Binnen dat proces boeken we successen en signaleren we knelpunten. Regelmatig genieten we van de bereikte resultaten, maar soms lopen we ook tegen een teleurstelling aan. Vandaar dat wij voor de komende jaren als missie hebben geformuleerd: Samen fluitend naar school.

Deze lichte aanpassing van de Weer Samen Naar School (WSNS)-aanduiding geeft aan dat plezier in het werken, spelen en leren op school voor leerlingen en leerkrachten voorop moet blijven staan. Dat is in ons GHUM-verband de missie.

Plezier is een basisvoorwaarde voor ieder mens om tot ontwikkeling te komen. Vertrouwen, competentiegevoel, relatie en autonomie zijn voor iedereen van belang. Zonder deze basisvoorwaarden voor leerlingen en leerkrachten missen ontwikkelingen een belangrijk deel van het fundament. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband www.ghum.nl.

Het bestuur

De school staat onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG). De Stichting beheert acht scholen voor basisonderwijs. Het betreft de volgende scholen:

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN