Ondersteunings niveaus

Vijf niveaus

Wij zorgen voor al onze kinderen, vanaf het moment dat ze bij ons op school komen tot het moment dat ze onze school verlaten. We streven ernaar iedere leerling die zorg te geven die het nodig heeft, ook wanneer het kind een grotere behoefte aan zorg heeft. Daarbij blijven we kijken naar het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school. Het welbevinden van de leerlingen moet altijd voorop staan.

Binnen de ondersteuning die de scholen van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) bieden, werken we met vijf niveaus (zie hiernaast).

Als de onderwijsbehoefte groter is dan wat binnen de basisondersteuning geboden kan worden (te denken valt bijvoorbeeld aan meer- en hoogbegaafdheid, gedrag- en/of leerproblematiek), kan er een beroep worden gedaan op het bovenschools OndersteuningsNetwerk van SPOG (ONS).

Hierbij kunnen de volgende arrangementen ingezet worden:

  • preventief arrangement
  • aanvullend arrangement
  • extra arrangement
  • speciaal arrangement
  • combi arrangement

Voor meer informatie over de leerlingenzorg en de inhouden van de mogelijke arrangementen, verwijzen we u naar onze schoolgids.

We zoeken en streven als team altijd naar de beste ondersteuning voor ieder kind. Soms lopen we daarbij tegen onze grenzen in ondersteuning aan. We hebben in het ondersteuningsprofiel beschreven wat de mogelijkheden zijn. Daarbij merken we op dat elk kind uniek is en we het kind te allen tijde goed moeten volgen om steeds vast te kunnen stellen dat we de juiste dingen bieden. Het kan zo zijn dat we binnen ons onderwijs niet het beste aanbod kunnen geven aan het kind. Dan zal samen met ouders en een netwerk van deskundigen gekeken worden naar de juiste kansen en mogelijkheden.

 

 

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN