Oudervereniging

Ouder(s)/verzorger(s) betrekken bij de school

De Oudervereniging wil de samenwerking bevorderen tussen u als ouder(s)/verzorgers en de directie en de leerkrachten als het gaat om het onderwijs en de vorming van de leerlingen. De belangrijkste taak is dan ook: de ouder(s)/verzorger(s) betrekken bij de school. Dit gebeurt vooral door u samen met leerkrachten allerlei activiteiten te laten organiseren. Hiervoor wordt per activiteit een commissie ingesteld. Aan het begin van het schooljaar wordt u dan ook uitgenodigd om mee te draaien in een commissie.

De Oudervereniging helpt bij de uitvoering van de plannen en draagt financieel bij aan deze activiteiten. Zonder deze financiële bijdrage van de Oudervereniging is heel veel niet mogelijk. Deze activiteiten worden niet vergoed door de overheid. De Oudervereniging kan ook met de school overleggen over het onderwijs of over andere vraagstukken die de school raken.

De Oudervereniging vergadert ± 6 keer per jaar.

Activiteiten

Het hele jaar door vinden allerlei activiteiten plaats op school. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: het schoolreisje, de sportdag, de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, de schoolvieringen, het schoolkamp groep 8. Uw hulp bij de activiteiten is altijd welkom. In het begin van het jaar inventariseert het team van klassenouders al welke ouder(s)/verzorger(s) bij activiteiten willen helpen. De Oudervereniging doet soms een oproep via Social Schools of het Vossennieuws. Iedere bijdrage is welkom. Vindt u het leuk om te helpen bij het organiseren van activiteiten, neem dan contact op met één van de ouders uit de Oudervereniging of met één van de klassenouders.

Lidmaatschap en Privacyverklaring

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van de school. Bij inschrijving verklaart men zich bereid tot het betalen van de vrijwillige contributie, die na goedkeuring door de MR, door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u hier onze privacyverklaring nalezen.

Meer informatie over het Oudervereniging

Bij de OV-leden is meer informatie over en van de OV te vinden. Voor de samenstelling en de vergaderdata van de OV verwijzen we naar het jaarboekje en de schoolagenda van Social Schools.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN