Het rookvrije schoolterrein

‘t Vossenhol vindt de gezondheid en een gezonde leeromgeving voor de leerlingen belangrijk.

Naast onze aandacht voor gezonde voeding en voldoende beweging, zijn we ook een rookvrije school.

In en op het terrein rond de school mag nergens gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Waarom een rookvrij schoolterrein?

Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze (volwassenen) zien roken in hun omgeving. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen om niet te beginnen met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Wij vragen ouders ook om zelf niet te roken bij de ingang van het plein of bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN