Missie

Onze kinderen leren te leren voor het leven.

Met alle betrokkenen samen streven wij er naar dat het kind met alle nodige bagage, vol vertrouwen en met een nieuwsgierige blik de toekomst tegemoet gaat. Onze kinderen leren te leren voor het leven.

Dit doet het kind niet alleen, dit doen we samen. Op de eerste plaats zorgen we er samen voor dat het kind zich veilig voelt bij ons, dat het de ruimte krijgt op zoek te gaan naar zichzelf en zichzelf kan zijn. Leren betekent fouten maken en binnen dit proces zal het kind zich gesteund voelen. Een veilige plek met een stevig fundament, de wortels zijn daar, het kind kan groeien.

Onze kinderen worden gezien op basisschool ‘t Vossenhol. Het team heeft zicht op het kind in zijn totaliteit, met al zijn talenten en ontwikkelpunten. We weten wat onze kinderen nodig hebben om hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontplooien. We weten hoe we het kind kunnen ondersteunen en begeleiden om tot ontwikkeling te komen.

Samen met zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) is het kind hierbij zélf de belangrijkste gesprekspartner. In de driehoek kind-ouder-leerkracht maken we groei mogelijk.

We begeleiden onze kinderen om zo goed mogelijk te functioneren in een groep. Door samen te werken, in gesprek te gaan, te spelen en te vieren leren kinderen de kracht van samen ontwikkelen. Het kind is hierbij eigenaar van zijn of haar ontwikkeling, voelt zich betrokken en verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces.

Het kind zien, betekent ook zicht hebben op de omgeving waarin het kind opgroeit. De ouder(s)/verzorger(s) zijn daarbij een belangrijke partner voor ons. Zij kennen het kind immers als geen ander, maken deel uit van die omgeving en weten wat het kind nodig heeft om zich daarin te ontplooien. Maar niet alleen ouder(s)/verzorger(s) zijn partner van de school in de ontwikkeling van onze kinderen. Ook de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang vervullen een belangrijke rol. Samen met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind zelf geven ook zij inzicht in de behoeften van het kind. Voor al deze partners geldt dat we staan voor een open communicatie en korte lijnen in deze communicatie.

Dit alles met als doel de hoogste opbrengst te genereren voor het kind.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool 't Vossenhol
Webdesign door F-Graphics