Verzuim

Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om moet tijdig tevoren aangevraagd worden via een formulier dat u hier kan downloaden. Het volledig ingevulde formulier levert u in bij de directie van de school. Deze aanvragen worden getoetst aan de wettelijke regelingen (leerplichtwet), waarna u van ons een schriftelijke reactie krijgt.

Extra vakantieverlof kan alleen worden verleend indien:

 • het in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan,
 • het verlof minimaal twee maanden van tevoren wordt aangevraagd en
  • een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van de officiële vakanties mogelijk is, en
  • een verklaring van de accountant wordt overlegd waaruit blijkt dat het, gezien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, financieel niet mogelijk is binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof:

 • eenmaal per schooljaar verleend worden
 • niet langer duren dan 10 schooldagen
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

Dit alles betekent dat geen extra verlof gegeven mag worden voor: eerder op vakantie gaan, goedkoper of buiten het seizoen op vakantie gaan, of een lang weekend weg.

Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan verleend worden bij:

 •  een verhuizing van het gezin (ten hoogste 1 dag)
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (ten hoogste 2 dagen)
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (altijd in overleg met de directeur)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag)
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag)
 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden
 • bij bevalling van de moeder of voogdes
 • bij calamiteiten, zoals brand (altijd in overleg met de directeur)

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’ en hiervoor kan dan ook geen verlof verleend worden:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool 't Vossenhol
Webdesign door F-Graphics