Buitenschoolse
opvang

Kindercentrum Domino

Voor- en naschoolse opvang Voor de buitenschoolse opvang hebben de scholen in en om Groesbeek een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Kindercentrum Domino.

Kindercentrum Domino verzorgt:

 Voorschoolse en/of naschoolse opvang

 Kinderdagverblijven

 Peuterspeelzalen

 Gastouderbureau

In onze schoolgids vindt u meer informatie als het gaat over de opvang ingericht door Domino op locatie Vossenhol. U kunt de alle relevante informatie ook terug lezen op de website www.kindercentrum-domino.nl

Contactgegevens Kindercentrum Domino

Postadres: Postbus 68, 6560AB Groesbeek,

mailadres: info@kindercentrum-domino.nl

Bezoekadres:
Bredeweg 68,
6562DG
Groesbeek

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN