Visie

Onze kinderen weten wie ze zijn en dat ze er mogen zijn.

Onze kinderen verlaten ‘t Vossenhol met een rugzak vol kennis, vaardigheden en vooral vertrouwen, die volop mogelijkheden biedt in de 21e eeuw. Onze kinderen weten wie ze zijn en dat ze er mogen zijn. Ze kijken nieuwsgierig uit naar de kansen die er liggen in de volgende stap.

Elk kind is uniek, met zijn/haar eigen mogelijkheden en talenten. Op basisschool ‘t Vossenhol willen we dan ook recht doen aan die individuele ontwikkeling. In een veilige, respectvolle omgeving bieden we kinderen adequate begeleiding bij het ontplooien van hun talenten.

Basisschool ‘t Vossenhol biedt kinderen onderwijs op maat, passend bij de ondersteuningsbehoefte van ieder kind, gegeven door professioneel personeel in een goed georganiseerde leerrijke omgeving. Met professioneel personeel bedoelen we o.a. dat we elkaars kwaliteiten benutten, we niet alleen zorg hebben voor de eigen groep, maar voor alle kinderen en dat de leerkracht zowel onderwijzer als sturende begeleider en coach is. Met een goed georganiseerde leerrijke omgeving bedoelen we o.a. dat betekenisvol actief leren meer plaats gaat innemen naast kennisoverdracht, het onderwijs niet alleen binnen de muren van het schoolgebouw plaatsvindt, maar ook daarbuiten, de indeling en de inrichting van ruimtes inspirerende leer- en werkplekken oplevert en dat moderne media in toenemende mate als onderwijsleermiddel gebruikt gaan worden.

Ons gebouw past als een jas bij onze organisatie. In de klaslokalen wordt instructie op maat gegeven en vindt de verwerking en extra ondersteuning plaats. In het klaslokaal en/of op de leerpleinen kunnen de kinderen individueel werken of samenwerken in duo’s of groepjes. We stimuleren, organiseren en begeleiden groepsdoorbrekende activiteiten. Denk hierbij aan projectweken, creatieve activiteiten en lessen in wereldoriëntatie. We zetten de deuren tussen de lokalen open en geven kinderen ruim de kans om al hun talent in te zetten én te leren van het talent van een ander.

Bij het signaleren van een extra of andere ondersteuningsbehoefte van een kind, kijken we, samen met ouder(s)/verzorger(s), naar de mogelijkheden van begeleiding. We zoeken hierbij naar mogelijkheden binnen de klas, binnen de school, binnen SPOG, maar ook daar buiten en kiezen de best passende optie.

Basisschool ‘t Vossenhol is een van oorsprong katholieke school. In grondslag zijn we dat nog steeds, maar we staan open voor alle geloofsovertuigingen. Dat zien we terug in de kernwaarden verbondenheid, betrokkenheid, respect, openheid én samen vieren.

We kennen de maatschappij waarin wij en onze kinderen leven.

We weten dat onze maatschappij in een razend tempo verandert en dat dit vraagt om aanpassings- en innovatief vermogen. Zo richten wij ons steeds op de kennis, vaardigheden en attitude die een kind dat opgroeit in de 21e eeuw nodig heeft. We zoeken naar kansen om ons onderwijs hierop in te stellen en zijn hierin een voorbeeld voor onze kinderen en blijven deze vaardigheden ook ontwikkelen bij onszelf.

 Samenwerken staat hierbij hoog in het vaandel. Gezamenlijk een doel halen, elkaar inspireren, aanvullen en ondersteunen. Samenwerken binnen ons team, maar ook daarbuiten met verschillende partners (SPOG, ONS, Domino, studenten, VO, zorgverleners, iXperium). We (h)erkennen hierbij de verschillende rollen en talenten, stellen ons open op, willen leren van elkaar, zijn flexibel en hebben het vermogen ons aan te passen.

We hebben een proactieve onderzoekende houding, denken in kansen en mogelijkheden, zijn creatief en oplossingsgericht. We zijn nieuwsgierig, vindingrijk en durven oude routines los te laten. Binnen deze ontwikkeling zijn we kritisch en reflecteren we op onszelf. We communiceren effectief en efficiënt. We luisteren en herkennen de kern, we zorgen voor een duidelijke boodschap, zonder ruis.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool 't Vossenhol
Webdesign door F-Graphics