Aanmelden nieuwe leerlingen

Nieuwe Vosjes!

Welke leeftijd de nieuwe leerling ook heeft, te allen tijde kijken we naar de onderwijsbehoefte van het kind en of deze past bij de mogelijkheden van het onderwijs dat wij te bieden hebben. Een goede kennismaking met het kind en zijn ouders is een eerste stap. Dit geeft ouders en kind(eren) de gelegenheid om een kijkje te nemen op onze school, sfeer te proeven en te zien hoe wij ons onderwijs vorm geven. Een goede oriëntatie voordat een keuze gemaakt wordt voor een (nieuwe) school voor uw kind vinden wij van groot belang. Tijdens de eerste kennismaking krijgt u een rondleiding en is er de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan. Van daaruit wordt bepaald wat de volgende stap moet zijn. Als ouders ervoor kiezen hun kind in te schrijven op onze school, krijgen zij binnen zes weken te horen of hun kind daadwerkelijk geplaatst kan worden. De onderwijsbehoefte van het kind in  relatie met ons aanbod en de leerlingaantallen in de groepen spelen o.a. een rol bij deze keuze.

4 jaar…
Als uw kind 4 jaar wordt breekt er een nieuwe fase aan in zijn/haar leven, maar ook in uw leven. Uw kind mag naar school! Wij adviseren ouder(s)/verzorger(s) zich vroegtijdig te oriënteren op de toekomstige basisschool van hun kind. Mocht de keuze vallen op basisschool ’t Vossenhol dan vragen wij ouder(s)/verzorger(s) contact op te nemen met de school voor een eerste  kennismaking.
De dag nadat een kleuter vier jaar wordt, mag hij/zij voor het eerst naar school. Dit is voor het kind een hele overgang. Wij geven ouder(s)/verzorger(s) daarom de volgende adviezen:

  • Kinderen die vier jaar worden in de periode vanaf de landelijke intocht van Sinterklaas tot en met de kerstvakantie, adviseren wij te beginnen op de eerste dag na de kerstvakantie. Dit adviseren we, omdat het op school een drukke periode betreft en de nieuwe kinderen daardoor niet rustig kunnen wennen aan de dagelijkse gang van zaken. Alle kinderen die direct na de kerstvakantie starten, komen samen één moment wennen op een datum vóór de kerstvakantie. Deze datum staat op de schoolkalender van DigiDuif.
  • Kinderen die vier jaar worden in de laatste zes weken voor de zomervakantie, adviseren wij te beginnen op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Alle kinderen die direct na de zomervakantie starten komen één moment vóór de zomervakantie wennen. Dit wenmoment staat gepland op de schoolkalender in DigiDuif. Tijdens dit wenmoment gaan de kinderen van alle groepen wennen in hun toekomstige groep. Zo maakt uw kind direct kennis met alle kinderen en de leerkracht(en) van het nieuwe schooljaar.
  • Alle kinderen die op een ander moment in het schooljaar vier jaar worden en al geplaatst zijn op onze school mogen  maximaal vijf dagen komen wennen.
    Dit gebeurt in overleg met de leerkracht bij wie het kind in de groep komt. De leerkracht neemt ruim van tevoren contact op met de ouder(s)/verzorger(s).
  • Wij vinden het belangrijk dat uw kind rustig de tijd krijgt om te wennen op school. Daarom adviseren wij de  ouder(s)/verzorger(s) hun kind de periode op de speelzaal of kinderdagverblijf eerst af te laten sluiten voordat ze gaan
    starten op de nieuwe school.

Alle ouder(s)/verzorger(s), ook die van kleuters die in de loop van het schooljaar beginnen, ontvangen in het begin van het  schooljaar de schoolgids, het jaarboekje en een inlogcode voor www.digiduif.nl

De opvang van nieuwe leerlingen

Wij vinden het altijd leuk als we nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op onze school.
Meestal betreft het kleuters die vier jaar geworden zijn, maar soms gaat het ook om kinderen van een andere leeftijd die om  andere redenen instromen bij ons op school.

Download aanmeldformulier

Basisschool 't Vossenhol
Webdesign door F-Graphics