Rookvrije school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen in een gezonde en rookvrije leeromgeving les krijgen en kunnen buitenspelen.

Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze in hun omgeving (volwassen) mensen zien roken.

Daarom heeft onze school sinds enkele jaren een rookvrij schoolterrein. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen om niet te beginnen met roken en voorkomt ook dat kinderen of volwassenen ongewenst meeroken.

Er mag dan ook nergens op het schoolterrein meer gerookt worden, ook niet buiten schooltijd, tijdens ouderavonden of andere activiteiten.

Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers.

Wij vragen alle ouders ook om niet buiten het hek of bij de ingang van het schoolplein te roken in het zicht van de leerlingen, als u de kinderen ophaalt of brengt.

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.