Bibliotheek op school en inloglink schoolWise

Lezen is belangrijk. Het vergroot de taalontwikkeling, de concentratie en fantasie. Bovendien krijg je door lezen kennis over de wereld om je heen en draagt het bij aan het vormen van een mening. Allemaal goede redenen om aandacht te schenken aan leesmotivatie zodat leerlingen met meer plezier gaan lezen.

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en is er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

We willen kinderen stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

De Bibliotheek helpt op school om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Je kunt nu ook vanuit thuis boeken reserveren via het systeem van schoolWise. Klik daarvoor op deze link.