Vossennieuws

‘Vossennieuws’ is de nieuwsbrief van onze school.

In deze nieuwsbrief brengt de directie u, mede namens het team, graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onze school.

Het ‘Vossennieuws’ wordt u toegezonden via DigiDuif.

Eerder verschenen nummers van het ‘Vossennieuws’ kunt u nog eens nalezen in de map ‘Documenten’ in DigiDuif.

Op DigiDuif worden regelmatig foto’s van school- en/of groepsactiviteiten geplaatst.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via www.digiduif.nl inloggen en daar de foto’s bekijken.